Polityka prywatności

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych

Administratorem Danych osobowych gromadzonych w ramach strony www.systemy-ochronne.pl jest firma Przetwórstwo tworzyw sztucznych Transforma Jarosław Gut w Bochni przy ul. Brodzińskiego 63. Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych.

Dane kontaktowe przedstawiciela Administratora:
– adres pocztowy:
Przetwórstwo tworzyw sztucznych Transforma Jarosław Gut
32-700 Bochnia
ul. Brodzińskiego 63
– adres email:

Dane osobowe przetwarzane są w celu dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust 1 lit. c, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO);

Dane osobowe będą przekazywane odbiorcom danych, w rozumieniu przepisów o ochronie danych: podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie oraz IT.

Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.